วัดตะโหนดราย ตั้งอยู่ที่พื้นที่บ้านบางกระบือ

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ หมู่ ๑ ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม สังกัดมหานิกาย (สังกัดการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕) เขตและอุปจารของวัด ทิศตะวันออกติลำประโดงและ หลังโรงเรียนของวัดกว้าง ๒๖๖ เมตร ทิศตะวันตกติดลำคูข้างวัด กว้าง ๑๖๒ เมตร ทิศเหนือติดคลองบางใหญ่ยาว ๒๙๘ เมตร ทิศใต้ติดถนนรถยนต์กว้าง ๑๘๐ เมตร เดิมมีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลงต่อมาเหล่าบรรดาเจ้าอาวาสและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันพัฒนาวัดและได้จัดซื้อที่ดินเป็นที่ธรณีสงฆ์เพิ่มเติมรวมได้ทั้งหมด จำนวน ๕๕ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา โดยจัดสรรให้ญาติโยมบริเวณใกล้เคียงวัดได้อยู่อาศัย และเช่าประกอบทำมาหากินด้วยดีตลอดมา

ประวัติความเป็นมาของวัดตะโหนดราย ผู้สร้างวัดนี้

เท่าที่สืบแล้วได้ความว่า นายปาน นางแป้ง สามีภรรยาคู่นี้มีจิต ศรัทธาอย่างแรงกล้าได้สร้างอุโบสถ ๑ หลัง และยังมีผู้มีจิตศรัทธาอีก ๑ ท่าน คือ นางลำภู รุ่งเจริญ ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำคลองบางใหญ่ ได้ถวายที่ดินให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัด ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ และ เป็นผู้มีศรัทธาอุปถัมภ์วัดด้วยดีเสมอมา ต่อมาท่านกำนันกรึงนางเม้ย รุ่งเจริญ ได้ทำหน้าที่อุปการะวัดสืบทอดจากนางลำภู รุ่งเจริญ ู้เป็นมารดาและได้เป็นผู้นำประชาชนร่วมจัดหาทุนสร้างอาคารเรียนขึ้น ๑ หลัง ให้ชื่อว่า โรงเรียนศึกษารุ่งเจริญ วัดตะโหนดรายได้รับการพัฒนาปฏิสังขรณ์จนเจริญรุ่ง เรืองทั้งด้านศาสนสถาน ศาสนวัตถุ เสนาสนะของวัดและโรงเรียน ตลอตจนสถานที่สำคัญทางราชการ ให้ประชนชนได้ใช้อาศัยด้วยดี

ในปัจจุบันนี้มี พระครูสมุทรประภากร (เฉลิม ปภงฺกโร) เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นต้นมา เป็นผู้ดำเนินการบูรณะปฎิสังขรณ์เสนาสนะ และได้ดำเนินการก่อสร้างศาสนาและ ถาวรวัตถุขึ้นมาใหม่เกือบทั้งหมด เพราะของเดิมทรุดโทรมไปมาก สิ่งที่เป็นหลักสำคัญของวัด มีพระประธานในอุโบสถ  เป็นพระพุทธรูปเนื้อศิลาแดงลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๓๓ นิ้วฟุต ๔๙ นิ้วฟุต และพระโมคคัลลานะ- พระสารีบุตร และพระ ปางนาคปรกอีก ๒ องค์ เป็นเนื้อศิลาแดงเช่นเดียวกัน ถาวรวัตถุ นอกจากอสังหาริมทรัพย์ เช่น อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาบำเพ็ญกุศล กุฎิสงฆ์ เป็นต้นแล้ว ยังมีสังหา ทรัพย์ เช่น พระพุทธรูป ธรรมาสน์ ๔ ธรรมาสน์ และธรรมาสน์ บุษบกประจำศาลาการเปรียญ ๑ หลัง ตู้พระไตรปิฎก ๕ ตู้

เจ้าอาวาสวัด

เจ้าอาวาสวัด

เว็บลิงค์

พลังจิต
ธรรมะไทย
ธรรมะวันนี้
ธรรมจักร
ธรรมะสอนใจ
สังคมธรรมะออนไลน์